تولید کارخانه

دسته‌بندی‌های مرتبط

تولید کارخانه
عنوان انباردار
دسته‌بندی‌ها تولید کارخانه
جنسیت آقا
محل کار آذرشهر
اطلاعات

دارای حداقل مدرک فوق‌دیپلم حسابداری و آشنا به اصول انبارداری مسلط به Excel, Word و نرم‌افزار انبارداری

درخواست کن


عنوان تکنسین تولید
دسته‌بندی‌ها تولید کارخانه
جنسیت خانم, آقا
محل کار محل کارخانه
اطلاعات

فعال و پر انگیزه، دارای روحیه کار تیمی

درخواست کن


عنوان مکانیک
دسته‌بندی‌ها تولید کارخانه
جنسیت آقا
درخواست کن


عنوان کارگر خدمات عمومی
دسته‌بندی‌ها تولید کارخانه
جنسیت آقا
درخواست کن


عنوان سرپرست تولید
دسته‌بندی‌ها تولید کارخانه
جنسیت خانم, آقا
محل کار محل کارخانه
اطلاعات

برنامه‌ریزی تامین منابع و تولید محصولات

درخواست کن